Curs federatiu 11.03.17

Aikixics (13.12.15)

La Federació al Festival de la Infancia (2-3 gener 2016)

Curs tècnic d´Aikido (30.05.15)