Vies d'accés al grau de Cinturó Negre

1. VIES D'ACCÉS ALS GRAUS DE CINTURÓ NEGRE

1.1. Via Elit

1.2. Via Competició

1.3. Via Tècnica

Condicions per la presentació a cada Grau

2. CONDICIONS PER LA PRESENTACIÓ A CADA GRAU

2.1 Temps de permanència al grau anterior

2.2 Edats mínimes

2.3 Nombre de llicències

2.4 Hores de pràctiques

2.5 Documentació necessària

Obtenció de punts per vía Competició

3. OBTENCIÓ DELS PUNTS PER VIA COMPETICIÓ

3.1 Sistema de competició masculina

3.1.2 Per “Línies”

3.2 Sistema de competició femenina

3.2.1 Per “Ippons”