Examens defensa personal (30.11.18)

La fi d'un cicle determina si el cicle ha estat profitós. El Divendres 30 es va tancar el cicle d'examens de Pas de Grau de Defensa Personal de la Federació Catalana i la homologació de les titulacions d'ensenyament. 

Per finalitzar aquest periode amb la supervisió dels objecius vam contar amb un tribunal de luxe composat pels Mestres Fermín Parra i José M. Guisado de la Federació Catalana, José Juan Robles de la Comissió Nacional de defensa personal i amb la Comissió de Defensa Personal de la Federació Catalana.

Els esportistes van poder demostrar que havien assolit els continguts i els coneixements dels últims cursos i entrenaments federatius.

El president de la Federació Catalana va aprofitar l'avinantesa per informar del projecte que la Comissió Catalana de Defensa Personal té previst pel proper 2019.

Els nostres esportistes es van mostrar molt interessats en el projecte de l'any vinent y molts d'ells van formular moltes questions al respecte una vegada acabada la sessió.